15 Most Frequent Spoken French Phrases

in fact, actually ɑ̃ fɛt therefore dy ku I don’t know ʒə sɛ pa at the moment / these times ɑ̃ sə mɔmɑ̃ everyday tu le ʒuʁ I like ʒɛm bjɛ̃ last weekend lə wikɛnd dɛʁnje everybody tu lə mɔ̃d it is necessary il fo and then e pɥi here, voilà vwala I believe ʒə …

15 Most Frequent Spoken French Phrases Read More »